Κατασκευές Ηλεκτρικών Πινάκων

Σύγχρονη μονάδα παραγωγής & συναρμολόγησης ηλεκτρικών πινάκων

Στο ειδικά διαμορφωμένο ιδιόκτητο εργαστήριό μας λειτουργεί σύγχρονη μονάδα κατασκευής:

Η ποιότητα κινητήριος μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας μας, συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών μας και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας.

Η εταιρεία εγγυάται το υψηλό επίπεδο κατασκευής καθώς τηρεί τις διεθνείς προδιαγραφές φέροντας την ένδειξη CE και εφαρμόζοντας το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του προτύπου ISO 9001:2008.

Δείτε μερικά από τα έργα μας